שאלות נפוצות           
 האם לאתר של בלוסום יש תקנון אתר?

מספר עמודים: 2
הקודם    1  2 

האם לאתר של בלוסום יש תקנון אתר?
 

1. כללי

(א) אתר בלוסום (להלן: "האתר") שמופעל ע"י חברת livecity (להלן: "בלוסום"), משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בלוסום. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.


2. אודות המכירות

(א) בלוסום מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה").
(ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
(ד) לאחר ביצוע הפעולה תבצע בלוסום בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי בלוסום ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך המכירה.
חשוב להבהיר, הכנסת הזמנה באתר בלוסום מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות בלוסום, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של בלוסום.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בלוסום. הרישום שנרשם במחשבי בלוסום יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לבלוסום בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
בלוסום, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותו עת בחברות האשראי, בגין פעולה זו ישלם מבצע הפעולה עמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

(ה) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של בלוסום לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה בלוסום זכאית לבטל את ההזמנה.
(ו) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של בלוסום בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה בלוסום זכאית לבטל את ההזמנה.
(ז) בלוסום תציג באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצרים ולשירותים.
לפרטים נוספים ובירורים,ניתן לפנות לבלוסום בטלפוו ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

3. שיטות המכירה

(א) מכירה רגילה
(1) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2) הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(3) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של בלוסום יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג בלוסום לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

(ב) מכירות מיוחדות
(1) בלוסום תהא רשאית להפעיל מכירות עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.
(2) הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.
(3) לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי בלוסום ו/או מי מטעמם.

4. מועדי המכירה

(א) במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

5. עדכון האתר ופרסום מוצרים למכירה

(א) בלוסום תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המוצרים והמחירים באופן מקוון על מנת לספק לקונה תמונה עדכנית ונכונה של המוצרים, השרותים והעלויות באותה השעה.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בלוסום. גולש יחשב כקונה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.
(ב) רכישה, תעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי בלוסום. רישומים אלו מהווים ראיה חלוטה לנכונותם.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים בלוסום ו/או בעלי החנויות המורשות מטעמה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

6. אספקת/הובלת המוצרים

(א) בלוסום תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
בלוסום תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. בלוסום מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ב) בלוסום לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של בלוסום ו/או של חברות השילוח לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בלוסום ו/או בעלי חברות המשלוחים מטעמה יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד) דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל בלוסום ו/או חברות המשלוחים מטעמה יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
(ה) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו בלוסום או בעלי מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
(ו) זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
(ז) דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית וואלה ו/או בעלי החנויות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
(ח) רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מחנות שהיא ספק מורשה של מוצרי בלוסום, אם על פי מדיניות החנות ניתן לעשות זאת. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מבעל חנות, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לבעלי החנות ממנה נרכש המוצר.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. קונה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל קניתו.
(ט) בעת הספקת המוצר, רשאית בלוסום ו/או בעלי החנויות שהם ספקים מורשים של בלוסום ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובאופן ממנה נרכש המוצר על חשבונו.
(י) יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, יחשב כמקום מושבו של הספק של בלוסום, גם במקרה בו בחר, רוכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

7. שירות לקוחות
(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למידע על טיפול בפסלים ובצמחים, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי באתר האינטרנט של בלוסום, בדף צור קשר.

(ב) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני Blossom.ltd@gmail.com, בטלפון או בפקס.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8. כשרות להשתמש באתר

(א) כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(1) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(2) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(3) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(4) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בלוסום, רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
(2) המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון;
(3) המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
(4) המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבלוסם או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות המורשות ו/או מי מצד ג' כלשהו.
(5) בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות אותו רכש לצד ג' ו/או לסחור בו.9. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

(א) כדי לרכוש מוצר/שירות, הנך מתבקש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
(ב) המידע הנ"ל יועבר לחנות מורשת של בלוסום שדרכה תבוצע הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. בלוסום אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י מפעיל החנות במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ"ל בלוסום מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בלוסום תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
(ג) בלוסום נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, בלוסום לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה


10. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

(א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
(ב) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לבלוסום.
(ד) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין
הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת בעל החנות, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י בלוסום או חנות מורשת מטעמה.
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לבעל החנות במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של בעל החנות.

(ה) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל החנות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ו) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.
(ז) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על וואלה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ח) בלוסום תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין.
(5) אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
(6) אם יתברר לבלוסום ו/או לבעלי החניות המורשות כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

(ט) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית בלוסום ו/או בעלי החנויות מורשות מטעמה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור בלוסום ו/או בעלי החנויות ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כשלון תמורה:

(י) בלוסום מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל בלוסום לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה בלוסום לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לבלוסום הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

11. תנאים נוספים
(ב) נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי החנויות המורשות ו/או את בלוסום. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ג) בלוסום אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית..
בלוסום אינה מתחייבת כי הקישורית (link) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
(ד) בלוסום ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בלוסום שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, בלוסום לא תהא אחראית על הרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ה) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בלוסום ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן בלוסום נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
(ו) אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י בלוסום.
(ז) רישומי המחשב של בלוסום בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


12. שונות

(א) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בישראל, בלבד.

(ב) התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 17.03.2007 וניתן לשינוי בכל עת ע"י בלוסום, על פי שיקול דעתה הבלעדי.


קנייה מהנה.
בלוסום - פיסול ושילוט פורחUp


 כתובת: Blossom ת.ד. 10586 ירושלים, 91105     טל: 077-5050365    פקס: 077-5051365    נייד: 050-6721738  דואל: info@Blossom.co.il  

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים